Góc phụ huynh

Thời khóa biểu tuần 1 tháng 2 năm 2021

Thời khóa biểu tuần 1 tháng 2 năm 2021

Thời khóa biểu tuần 4 tháng 1 năm 2021

Thời khóa biểu tuần 4 tháng 1 năm 2021

Thông báo lịch học trở lại bắt đầu từ ngày 22.02.2021

Thông báo lịch học trở lại bắt đầu từ ngày 22.02.2021

Mọi thứ đã sẵn sàng, nhiệt liệt chào mừng quý vị phụ huynh và các con trở lại mái trường tươi đẹp vào ngày 22/02/2021

Tìm hiểu cách phòng chống dịch qua

Tìm hiểu cách phòng chống dịch qua "Sổ tay hướng dẫn phòng chống dịch Covid-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới"

Để quý phụ huynh có thể nắm rõ hơn về công tác phòng dịch Asean Schools xin được chia sẻ đến ba mẹ và các bé “Sổ tay hướng dẫn phòng chống dịch Covid-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường ...

Thực đơn tháng 9 năm 2020

Thực đơn tháng 9 năm 2020

Thực đơn tháng 9/2020 của nhà trẻ và mẫu giáo

Quy định về việc giao /nhận trẻ trong tình hình mới

Quy định về việc giao /nhận trẻ trong tình hình mới

Nhằm bảo đảm công tác phòng dịch trong tình hình mới, Asean Schools đề nghị Quý phụ huynh và toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác giao/nhận ...

Thời khóa biểu tuần 3 tháng 1 năm 2021

Thời khóa biểu tuần 3 tháng 1 năm 2021

Thời khóa biểu tuần 2 tháng 1 năm 2021

Thời khóa biểu tuần 2 tháng 1 năm 2021

Thời khóa biểu tuần 1 tháng 1 năm 2021

Thời khóa biểu tuần 1 tháng 1 năm 2021

Thời khóa biểu tuần 5 tháng 12 năm 2020

Thời khóa biểu tuần 5 tháng 12 năm 2020

Thời khóa biểu tuần 2 tháng 12 năm 2020

Thời khóa biểu tuần 2 tháng 12 năm 2020

Thông báo lịch học trở lại bắt đầu từ ngày 06.5.2020

Thông báo lịch học trở lại bắt đầu từ ngày 06.5.2020

Những ngày học mới và một mùa hè sôi động, tươi vui chính thức bắt đầu từ ngày 06/5/2020.

Thời khóa biểu tuần 1 tháng 12 năm 2020

Thời khóa biểu tuần 1 tháng 12 năm 2020

Thời khóa biểu tuần 4 tháng 11 năm 2020

Thời khóa biểu tuần 4 tháng 11 năm 2020

Thời khóa biểu tuần 3 tháng 11 năm 2020

Thời khóa biểu tuần 3 tháng 11 năm 2020

tuyển sinh
HỌ VÀ TÊN BA MẸ *
Số điện thoại liên hệ *
Email
Ngày tháng năm sinh của bé
Khu vực đang sống